Najem sal

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę najmu sal na Zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków Związku.

 

Spotkania odbędą się w terminie 17.11.2020 r.

 

(kod CPV: 70220000-9, Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

 

Termin składania ofert: 20.10.2020 r., do godziny 15:30.

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.