rok 2023

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
107/2023 31.01.2023

w sprawie działań Biura Związku na 2023 r.

pobierz pobierz
108/2023 07.03.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia organizacyjnego nr 104/2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Biurze Związku Subregionu Centralnego

pobierz pobierz pobierz