rok 2023

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
107/2023 31.01.2023

w sprawie działań Biura Związku na 2023 r.

pobierz pobierz
108/2023 07.03.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia organizacyjnego nr 104/2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Biurze Związku Subregionu Centralnego

pobierz pobierz pobierz
109/2023 06.04.2023

w sprawie zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze Związku Subregionu Centralnego w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem (SARS-Cov-2) w okresie od 07 października 2020 r. do odwołania.

pobierz pobierz
110/2023 27.06.2023

w sprawie uprawnień do profilu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Lokalnym Systemie Informatycznym 2021 (LSI 2021) oraz aplikacji funkcjonujących w ramach ekosystemu Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (CST 2021).

pobierz pobierz
11/2023 01.09.2023

w sprawie zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 110/2023 w sprawie uprawnień do profilu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Lokalnym Systemie Informatycznym 2021 (LSI 2021) oraz aplikacji funkcjonujących w ramach ekosystemu Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (CST 2021).

pobierz pobierz