• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Plan Zrównoważonej mobilności SC

Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zawarł umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach na realizację opracowania naukowo-badawcze pt. „Plan zrównoważonej mobilności Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”, które stanowić będzie dokument uzasadniający planowane do realizacji projekty w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (typ 1-3) RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Umowa została podpisana w dniu 4 grudnia 2015 roku. Przewidywane zakończenie prac nad Planem zrównoważonej mobilności przypadnie w połowie lutego 2016 roku. Zespołem, który pracuje nad dokumentem kieruje pan prof. UE dr. hab. Robert Tomanek.

 

Podstawą formalną do opracowania dokumentu są komunikaty i wytyczne Komisji Europejskiej ws. pożądanego zakresu planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Umowa zawarta z Uniwersytetem Ekonomicznym przewiduje organizację spotkań i konsultacji z operatorami transportu publicznego, gminami i powiatami wchodzącymi w skład Związku Subregionu Centralnego oraz innymi zainteresowanymi osobami/jednostkami.

 

Osoby i podmioty zainteresowane przebiegiem prac nad dokumentem zapraszamy do zaangażowania w proces konsultacji.

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE