• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2020

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
16/2020 29.01.2020

w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
17/2020 15.09.2020

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

pobierz pobierz
18/2020 15.09.2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2019 rok

pobierz pobierz
19/2020 15.09.2020

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2019 roku

pobierz pobierz
20/2020 15.09.2020

w sprawie odwołania – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku

pobierz pobierz
21/2020 15.09.2020

w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku

pobierz pobierz
22/2020 15.09.2020

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2021 rok

pobierz pobierz
23/2020 15.09.2020

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

pobierz pobierz
24/2020 15.09.2020

w sprawie przyjęcia Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z zaktualizowaną wersją Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego

pobierz pobierz
25/2020 17.11.2020

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2021 rok

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE