• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2015

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2015 08.01.2015

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

pobierz pobierz
2/2015 08.01.2015

w sprawie wyboru członków Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej

pobierz pobierz
3/2015 08.01.2015

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2015 rok

pobierz pobierz
4/2015 08.01.2015

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2015 rok

pobierz pobierz
5/2015 08.01.2015

w sprawie wszczęcia prac przygotowawczych i poddania się przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ocenie spełniania kryteriów desygnacji na Instytucję Pośredniczącą

pobierz pobierz
6/2015 31.03.2015

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

pobierz pobierz
7/2015 31.03.2015

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014

pobierz pobierz
8/2015 31.03.2015

 

w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 11/2015
9/2015 31.03.2015

w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
10/2015 31.03.2015

w sprawie powierzenia dodatkowych zadań Zarządowi Związku, wynikających z pełnienia przez Związek funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
11/2015 26.05.2015

w sprawie przyjęcia nowej wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz pobierz
12/2015 05.08.2015

w sprawie przyjęcia VI wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 16/2015
13/2015 30.11.2015

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

pobierz pobierz
14/2015 30.11.2015

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok

pobierz pobierz
15/2015 30.11.2015

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2016 rok

pobierz pobierz
16/2015 30.11.2015

w sprawie przyjęcia VII wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 19/2016
Dofinansowane przez UE