Obsługa prawna Biura

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą „Obsługa prawna Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (kod CPV 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej)".

 

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.