Przeprowadzenie spotkań z pomocy publicznej

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie w 2017 roku ośmiu jednodniowych warsztatów konsultacyjno-doradczych  w zakresie udzielania  pomocy publicznej oraz obliczania luki finansowej w ramach projektów ZIT realizowanych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020.

 

Termin składania ofert: 25 stycznia 2017 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.