Audycje TV

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na produkcję i emisję audycji telewizyjnych o  charakterze informacyjno-edukacyjnym  w roku 2019 r. dot. projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych przez Związek Gmin  i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  (kod CPV 92221000-6 usługi produkcji telewizyjnej, 92111250-9 produkcja filmów informacyjnych)

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.