• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2014

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2014 07.01.2014

w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku

pobierz pobierz -
2/2014 30.01.2014

wsprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz istnieją nowsze wersje Strategii ZIT
3/2014 30.01.2014

w sprawie założeń do regulaminu wynagradzania Dyrektora i pracowników Biura Związku

pobierz pobierz -
4/2014 31.01.2014 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Biura Związku <obiegowa> uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchylono uchwałą nr 17/2014
5/2014 06.02.2014

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego <obiegowa>

pobierz pobierz istnieją nowsze wersje Strategii ZIT
6/2014 25.02.2014

w sprawie Regulaminu pracy Biura Związku Subregionu Centralnego

pobierz pobierz pobierz
7/2014 25.02.2014

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Związku Subregionu Centralnego

pobierz pobierz pobierz
8/2014 25.02.2014

w sprawie Upoważnienia Dyrektora Biura Związku do dysponowania środkami finansowymi Związku w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura

pobierz pobierz -
9/2014 21.03.2014

W sprawie zmiany adresu siedziby Związku <obiegowa>

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 174/2017
10/2014 22.04.2014 w sprawie zasad udzielania zamówień przez Związek Subregionu Centralnego, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych pobierz uchylono uchwałą nr 48/2016
11/2014 22.04.2014

w sprawie polityki rachunkowości Związku

pobierz pobierz pobierz
12/2014 22.04.2014

w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Związku za 2013 r.

pobierz pobierz -
13/2014 07.05.2014

w sprawie powołania grupy roboczej ds. opracowania zasad wyboru projektów w ramach ZIT Subregionu Centralnego <obiegowa>

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 14/2015
14/2014 27.05.2014

w sprawie przesunięć środków w ramach planu finansowego Związku na 2014 r.

pobierz pobierz -
15/2014 16.06.2014

w sprawie przekazania do zaopiniowania wersji nr 3 Strategii ZIT Subregionu Centralnego <obiegowa>

pobierz pobierz istnieją nowsze wersje Strategii ZIT
16/2014 24.06.2014

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wersji nr 3 Strategii ZIT Subregionu Centralnego

pobierz pobierz -
17/2014 26.08.2014

w sprawie dalszego zatrudnienia Dyrektora Biura Związku

pobierz pobierz -
18/2014 26.08.2014 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Biura Związku uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
19/2014 26.08.2014

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do podpisywania umów, aneksów, wniosków o płatność oraz sprawozdań dotyczących dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

pobierz pobierz -
- 26.08.2014

Stanowisko Zarządu Związku w sprawie edukacji przedszkolnej

pobierz pobierz -
20/2014 18.09.2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” <obiegowa>

pobierz pobierz -
- 02.10.2014

Stanowisko Zarządu Związku w sprawie budowy parkingów Park&Ride w centrach miast

pobierz pobierz -
21/2014 09.12.2014

w sprawie przyjęcia projektu uchwał na Walne Zebranie Członków Związku

pobierz pobierz -
22/2014 09.12.2014

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku nr 11/2014 w sprawie polityki rachunkowości

pobierz pobierz -
Dofinansowane przez UE