rok 2021

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
6/2021 12.05.2021

w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2020 rok

pobierz pobierz
7/2021 12.05.2021

w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2020 rok

pobierz pobierz