Usługi gastr. i najem powierzchni - Katowice 2018

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

"Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej

na potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych/konferencji w Katowicach w 2018 r."

 

Termin składania ofert: 11.12.2017 r.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.