rok 2017

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
3/2017 31.01.2017

w sprawie przyjęcia Planu działania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT na 2017 rok.

pobierz pobierz
4/2017 28.03.2017

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Konsultacyjnej ds. ZIT w 2016 r. 

pobierz pobierz