Biegły rewident


Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Związku (kod CPV 79212100-4 Usługi audytu finansowego)

 

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.