• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Postępowania zakończone

Lp. Tytuł zamówienia Termin składania ofert Liczba złożonych ofert
158. Usługa noclegowa, najem sali konferencyjnej oraz świadczenie usług restauracyjnych w terminie 24-25.10.2023 r. dla uczestników wizyty studyjnej w Zgorzeleckim Klasterze Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. 08.09.2023 1
157. Usługa transportowa w zakresie przewozu osób 05.05.2023 1
156. Usługa noclegowa, najem sal szkoleniowych, świadczenie usług gastronomicznych oraz wynajem rowerów w terminie 30-31.05.2023 r. na potrzeby organizacji wizyty studyjnej 25.04.2023 2
155. Najem sal na zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków Związku w dniu 18.04.2023 r. 06.04.2023 1
154. Wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową na potrzeby organizacji Zebrań Zarządu 17.03.2023 0
153. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań organizowanych przez Związek Subregionu Centralnego 27.02.2023 3
152. Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych w siedzibie Związku Subregionu Centralnego 21.12.2022 9
151. Świadczenie usług pocztowych 21.11.2022 1
150. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 15.11.2022 8
149. Najem sal na Zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków Związku w dniu 21.11.2022r. 02.03.2022 2
148. Najem sal na Zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków Związku w dniu 14.06.2022 r. 16.05.2022 1
147. Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w przygotowaniu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 23.03.2022 2
146. Najem sal w związku z organizacją Zebrań Zarządu Związku oraz spotkań organizowanych przez Związek Subregionu Centralnego wraz z gastronomiczną 02.03.2022 2
145. Zakup i dostawa laptopów z systemem operacyjnym wraz akcesoriami do siedziby Związku Subregionu Centralnego 03.01.2022 9
144. Usługa cateringowa podczas Zebrania Zarządu Związku oraz Walnego Zebrania Członków Związku 01.11.2021 2
143. Modyfikacja strony internetowej 22.10.2021 4
142. Najem sal na spotkania 28.10.2023 1
141. Usługa przeprowadzenia dwóch szkoleń online pn. „Nowa ustawa PZP” 29.09.2021 10
140. Usługa przeprowadzania dwóch szkoleń online pn. "Tworzenie dostępnych dokumentów 27.09.2021 2
139. Usługa cateringowa na potrzeby organizacji warsztatów diagnostycznych i spotkań organizowanych przez Związek Subregionu Centralnego 06.09.2021 3
138. Modyfikacja strony internetowej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz ze wsparciem technicznym 03.09.2021 3
137. Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowo-płacowa stowarzyszenia oraz obsługa szkoleń BHP 14.06.2021 2
136. Usługa cateringowa 01.11.2021 2
135. Usługa cateringowa 07.06.2021 0
134. Usługa najmu sal na Zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków Związku 28.05.2021 1
133. Zakup licencji systemu do wideokonferencji, przeprowadzenia tajnego i jawnego głosowania wraz ze wsparciem technicznym. 13.04.2021 5
132. Usługa przeprowadzenia dwóch szkoleń online „Dostępność cyfrowa. Redakcja treści na stronach internetowych zgodnie zasadami WCAG 2.1.” 22.02.2021 5
131. Usługa przeprowadzenia dwóch szkoleń online "Nowa ustawa Prawo Zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku." 17.02.2021 19
130. Sprzątanie pomieszczeń 14.01.2021 13
129. Usługa outsourcingu IT – kompleksowa obsługa informatyczna Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 24.12.2020 5
128. Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa oraz szkolenia 14.06.2021 0
127. Najem sal na zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków 20.10.2020 0
126. Świadczenie usług pocztowych 13.10.2020 1
125. Wybór biegłego rewidenta 29.07.2020 4
124. Obsługa prawna Biura Związku Subregionu Centralnego 30.09.2020 17
123. Najem sal na zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków 27.07.2020 5
122. Obsługa cateringowa spotkań w 2020 r. 28.01.2020 4
121. Sprzątanie pomieszczeń 13.01.2020 10
120. Świadczenie usługi noclegowej, najmu powierzchni szkoleniowej oraz gastronomiczno-restauracyjnej na potrzeby organizacji trzydniowych warsztatów 24.09.2019 3
119. Obsługa prawna Biura 12.07.2019 14
118. Usługa cateringowa w 2019 roku. 08.07.2019 3
117. Opracowanie broszury ZIT 24.04.2019 3
116. Przeprowadzenie analizy potrzeb, pozyskanie partnera zagranicznego, opracowanie koncepcji projektu oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu LIFE 17.04.2019 0
115. Nocleg, najem sal i usługa gastronomiczna 21.03.2019 2
114. Prawo zamówień publicznych 22.03.2019 5
113. Warsztaty z zakresu Agile Foundation 21.03.2019 2
112. Przeprowadzenie postępowania przetargowego 15.03.2019 3
111. Produkcja i emisja audycji telewizyjnych w 2019 r. 15.03.2019 3
110. Druk i dostawa wizytówek 14.03.2019 6
109. Sprzątanie pomieszczeń i powierzchni biurowych 01.03.2019 8
108. Microsoft EXCEL 22.02.2019 8
107. Najem sal i usługa gastronomiczna w Katowicach 16.01.2019 3
106. Wykonanie koreferatu dla zadania pn. Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 16.01.2019 3
105. Najem i usługa gastronomiczna - unieważnione postępowanie 16.01.2019 4
104. Obsługa cateringowa w 2019 roku 10.01.2019 4
103. Biegły rewident 19.12.2018 4
102. Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowo- płacowa stowarzyszenia 19.12.2018 4
101. Wykonanie koreferatu dla realizowanego na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zadania pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” 05.12.2018 1
100. Zakup, dostawa wody oraz dzierżawa dystrybutorów 0
99. Obsługa Prawna Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 04.12.2018 16
98. Dostawa artykułów biurowych, spożywczych oraz środków czystości do siedziby Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 14.12.2018 3
97. Opracowanie graficzne i przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci elektronicznej i drukowanej oraz ich dostawę do siedziby Związku 22.11.2018 5
96. Zakup i dostawa oryginalnych tonerów do drukarek 30.11.2018 11
95. Świadczenie usług noclegowych, najmu powierzchni szkoleniowej oraz gastronomiczno-restauracyjnych na potrzeby organizacji konferencji w terminie 28-30.11.2018 r. 27.07.2018 4
94. Zakup i dostawa wody mineralnej w butlach o poj.18,9 l oraz dzierżawa dystrybutorów grzewczo-chłodzących dla pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 13.07.2018 5
93. Program LIFE 11.05.2018 3
92. Opracowanie graficzne, korekta językowa oraz komputerowy skład, łamanie i przygotowanie 1 publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz jej dostawa do siedziby Związku 11.05.2018 3
91. Świadczenie usług noclegowych, najmu powierzchni szkoleniowej oraz gastronomiczno – restauracyjnych 12.04.2018 4
90. Przeprowadzenie w 2018 roku warsztatów Prince 29.03.2018 3
89. Sprzątanie pomieszczeń i powierzchni biurowych 16.03.2018 9
88. Produkcja i emisja audycji telewizyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w roku 2018 r. dot. projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 01.03.2018 3
87. Przeprowadzenie w 2018 roku jednodniowego warsztatu w zakresie wprowadzenia do metodyki service design 26.02.2018 3
86. Świadczenie usług gastronomiczno-restauracyjnych, noclegowych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji dwudniowych warsztatów 20.02.2018 4
85. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań informacyjnych, warsztatowych, seminaryjnych w podregionie katowickim, sosnowieckim, tyskim w 2018 r. 08.12.2017 3
84. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań informacyjnych/ warsztatowych/seminaryjnych w podregionie gliwickim i bytomskim w 2018 r. 08.12.2017 2
83. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji zebrań Zarządu Związku w 2018 r. 08.12.2017 4
82. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych/konferencji w Gliwicach w 2018 r. 11.12.2017 1
81. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych/konferencji w Katowicach w 2018 r. 11.12.2017 2
80. Opracowanie graficzne i przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci elektronicznej i drukowanej oraz ich dostawa do siedziby Związku 04.12.2017 2
79. Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w czasie spotkań organizowanych dnia 22.11.2017 r. w Katowicach 14.11.2017 5
78. Druk i dostawa broszury 09.11.2017 8
77. Produkcja i emisja audycji telewizyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w roku 2017 r. dot. projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 21.08.2017 1
76. Zakup i dostawa oryginalnych tonerów do drukarek oraz odbiór zużytych oryginalnych tonerów do drukarek 17.08.2017 4
75. Świadczenie usług gastronomiczno-restauracyjnych, noclegowych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji konferencji w terminie 11-13.10.2017 r. 14.08.2017 3
74. Świadczenie usług gastronomiczno-restauracyjnych, noclegowych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji trzydniowych warsztatów 20.07.2017 2
73. Druk i dostawa papieru firmowego 03.07.2017 6
72. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Związku 22.05.2017 4
71. Opracowanie graficzne, korektę językową oraz komputerowy skład, łamanie i przygotowanie 2 publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz ich dostawę do siedziby Związku 17.05.2017 1
70. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Ślaskiego oraz Zebrania Zarządu Związku 20.04.2017 4
69. Świadczenie usług gastronomiczno-restauracyjnych, noclegowych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji trzydniowych warsztatów 26.04.2017 4
68. Świadczenie usług gastronomiczno-restauracyjnych, noclegowych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji dwudniowych warsztatów 20.04.2017 1
67. Przeprowadzenie w 2017 roku akredytowanych warsztatów z zakresu Prince 2 Foundation i Prince 2 Practitioner wraz z przeprowadzeniem egzaminów certyfikujących 27.03.2017 2
66. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 5 spotkań warsztatowych/konferencji w podregionie tyskim w 2017 r. 17.02.2017 2
65. Przeprowadzenie w 2017 roku czterech dwudniowych spotkań warsztatowych w zakresie opracowywania studium wykonalności i analizy finansowej dla projektów ZIT RPO WSL 2014-2020 25.01.2017 1
64. Przeprowadzenie w 2017 roku ośmiu jednodniowych warsztatów konsultacyjno-doradczych w zakresie udzielania pomocy publicznej oraz obliczania luki finansowej w ramach projektów ZIT realizowanych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 25.01.2017 1
63. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 5 spotkań warsztatowych/konferencji w Gliwicach w 2017 r. 24.01.2017 2
62. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji Zebrań Zarządu Związku w 2017 r. 28.11.2016 1
61. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań informacyjnych/warsztatowych/seminaryjnych w podregionie katowickim, sosnowieckim, tyskim w 2017 r. 28.11.2016 1
60. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań informacyjnych/warsztatowych/seminaryjnych w podregionie gliwickim, bytomskim w 2017 r. 28.11.2016 1
59. Produkcja materiałów szkoleniowych na rok 2017 oraz ich dostawa do siedziby Związku 22.11.2016 12
58. Wykonanie projektu graficznego dla kartki bożonarodzeniowej oraz ich wydruk i dostawa do siedziby Związku 16.11.2016 3
57. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowejna potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych/konferencji w Katowicach w 2017 r. 14.11.2016 3
56. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowejna potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych/konferencji w Gliwicach w 2017 r. 14.11.2016 2
55. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 5 spotkań warsztatowych/konferencji w Tychach w 2017 r. 14.11.2016 0
54. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowejna potrzeby organizacji 5 spotkań warsztatowych/konferencji w Sosnowcu w 2017 r. 14.11.2016 1
53. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 5 spotkań warsztatowych/konferencji w Bytomiu w 2017 r. 14.11.2016 1
52. Usługi gastronomiczne, najem powierzchni Jaworzno 0
51. Wykonanie materiałów konferencyjnych w 2016 r. oraz ich dostawa do siedziby Związku 17.10.2016 3
50. Świadczenie usług gastronomiczno-restauracyjnych, noclegowych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji trzydniowego spotkania konferencyjno-warsztatowego w terminie 19-21.10.2016 r. 10.10.2016 1
49. Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowo-płacowa stowarzyszenia 26.08.2016 4
48. Druk i dostawa papieru firmowego 29.09.2016 19
47. Wykonanie przenośnej pamięci USB wraz z nadrukiem 09.06.2016 5
46. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji jednego spotkania warsztatowego 6 lipca 2016 r. 02.06.2016 4
45. Świadczenie usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji dwóch trzydniowych warsztatów w terminie 15-17.06.2016 r. oraz 07-09.09.2016 r. 23.05.2016 4
44. Produkcja folii mrożonej, matowej na szyby ścianki w pomieszczeniu biurowym wraz z drukiem logotypu Związku 04.05.2016 7
43. Przeprowadzenie akredytowanych warsztatów z zakresu Prince 2 Foundation oraz Prince 2 Practitioner 02.05.2016 5
42. Dodruk materiałów szkoleniowych oraz ich dostawa do siedziby Związku 27.04.2016 17
41. Druk wizytówek wraz z przygotowaniem graficznym 19.04.2016 5
40. Zakup i dostawa identyfikatorów samoprzylepnych 13.04.2016 2
39. Sprzątanie pomieszczeń i powierzchni Biura Związku 06.04.2016 10
38. Zakup i dostawa mebli biurowych 23.03.2016 14
37. Regularna dostawa papieru, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych dla Biura Związku 23.03.2016 2
36. Produkcja i emisja audycji telewizyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w roku 2016 r. dot. działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 11.03.2016 3
35. Dodruk papieru firmowego 08.03.2016 22
34. Przygotowanie i publikacja 4 artykułów sponsorowanych w roku 2016, dotyczących działalności Zwiazku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 26.02.2016 2
33. Spotkania szkoleniowo-doradcze z zakresu pomocy publicznej 26.02.2016 1
32. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych/konferencji w Sosnowcu w 2016 r. 26.02.2016 3
31. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych/konferencji w Bytomiu w 2016 r. 26.02.2016 2
30. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych/konferencji w Tychach w 2016 r. 26.02.2016 3
29. Druk papieru firmowego 18.02.2016 26
28. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań informacyjnych/warsztatowych/seminaryjnych w podregionie gliwickim i bytomskim w 2016 r. 15.02.2016 3
27. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań informacyjnych/warsztatowych/seminaryjnych w podregionie katowickim, sosnowieckim, tyskim w 2016 r. 12.02.2016 4
26. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych/konferencji w Gliwicach w 2016 r. 12.02.2016 5
25. Wykonanie 8 tablic informacyjnych 28.01.2016 29
24. Usługi cateringowe na spotkania robocze 27.01.2016 3
23. Wykonanie materiałów szkoleniowych w 2016 r. oraz ich dostawę do siedziby Związku 26.01.2016 8
22. Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji Zebrań Zarządu Związku w 2016 r. 25.01.2016 4
21. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji 10 spotkań warsztatowych w 2016 r. 13.01.2016 6
20. Zakup sprzętu komputerowego 16.12.2015 9
19. Świadczenie usług gastronomicznych oraz najmu powierzchni konferencyjnej 30.11.2015 1
18. Opracowanie naukowo-badawcze pt. "Plan zrównoważonej mobilności Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" 27.11.2015 1
17. Świadczenie usług cateringowych 20.11.2015 11
16. Wykonanie materiałów reklamowych 06.11.2015 2
15. Wykonanie korekty językowej tekstu, skład i łamanie oraz wykonanie projektu graficznego dla dwóch broszur informacyjnych oraz ich wydruk i dostawę do siedziby Związku. 16.10.2015 4
14. Wsparcie eksperckie i prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowania opisu zamówienia na wykonanie opracowania Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 16.10.2015 4
13. Wynajem powierzchni szkoleniowej 15.10.2015 0
12. Wynajem powierzchni szkoleniowej 0
11. Przeprowadzenie warsztatów z pomocy publicznej 29.07.2015 5
10. Sprzęt komputerowy 21.07.2015 9
9. Biegły rewident 26.05.2015 6
8. Sprzątanie pomieszczeń biurowych 11.03.2015 5
7. Dostawa sprzętu komputerowego 09.03.2015 9
6. Obsługa księgowa i osobowo-płacowa 30.01.2015 5
5. Wynajem powierzchni szkoleniowej 0
4. Prowadzenie dwudniowych warsztatów 15.10.2014 2
3. Wynajem pomieszczeń 03.10.2014 2
2. Wykonanie materiałów szkoleniowych 25.09.2014 2
1. Dostawa drukarki laserowej 14.07.2014 4
Dofinansowane przez UE