• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2018

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
312/2018 09.01.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, dotyczącym działań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
313/2018 09.01.2018

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, dotyczącym działań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

 

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
314/2018 09.01.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 304/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
315/2018 09.01.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 263/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
316/2018 29.01.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17 (poddziałanie 7.4.1 – Outplacement).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
317/2018 13.02.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17, dotyczącym działań z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
318/2018 13.02.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), po autokontroli.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
319/2018 13.02.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17 (poddziałanie 5.2.1 – Gospodarka odpadami).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
320/2018 13.02.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17 (poddziałanie 9.1.1 – Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
321/2018 13.02.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17 (poddziałanie 11.4.1 – Kształcenie ustawiczne).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
322/2018 13.02.2018

sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
323/2018 13.02.2018

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz pobierz
324/2018 13.02.2018

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz
325/2018 13.02.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Siemianowice Śląskie pn. „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-0455/16-005.

pobierz pobierz
326/2018 13.02.2018

w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2018 rok.

pobierz
327/2018 13.02.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03G7/16-002.

pobierz pobierz
328/2018 23.03.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17, dotyczącym działań z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
329/2018 23.03.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17, dotyczącym działań z zakresu realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
330/2018 23.03.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17, dotyczącym działań z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
331/2018 23.03.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17, dotyczącym działań z zakresu wsparcie szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
332/2018 23.03.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
333/2018 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-046H/16-004.

pobierz pobierz
334/2018 23.03.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2017 r.

pobierz pobierz
335/2018 23.03.2018

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2017 rok.

pobierz pobierz
336/2018 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Bobrowniki pn. „Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-0483/15-004.

pobierz pobierz
337/2018 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Lędziny pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-02G7/16-004.

pobierz pobierz
338/2018 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-02FE/15-004.

pobierz pobierz
339/2018 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektów Powiatu Tarnogórskiego pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03A2/16-006 oraz „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14” o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03A8/16-002.

pobierz pobierz
340/2018 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Kochanowice pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-028D/17-003.

pobierz pobierz
341/2018 23.03.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 323/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
342/2018 26.04.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1 -Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
343/2018 26.04.2018

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr 297/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17 (poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie).

uchwała nie została podjęta
344/2018 26.04.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL 03.01.01-IZ.01-24-222/17 (poddziałanie 3.1.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
345/2018 26.04.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL 10.03.01-IZ.01-24-189/17 (poddziałanie 10.3.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
346/2018 26.04.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL 12.01.01-IZ.01-24-221/17 (poddziałanie 12.1.1 – Infrastruktura wychowania przedszkolnego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
347/2018 26.04.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL 12.02.01-IZ.01-24-225/17 (poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
348/2018 26.04.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).

pobierz pobierz pobierz
349/2018 26.04.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18, dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1).

pobierz
350/2018 26.04.2018

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Konsultacyjnej ds. ZIT w 2017 r.

pobierz pobierz
351/2018 26.04.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Będzińskiego pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców – przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 2”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-035F/17.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 357/2018
352/2018 26.04.2018

w sprawie: zmiany wysokości i terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

pobierz pobierz pobierz
353/2018 26.04.2018

w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16 dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1) oraz zatwierdzenie listy ocenianych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
354/2018 26.04.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17, dotyczącym działań z zakresu niskoemisyjnego transportu oraz oświetlenia (poddziałanie 4.5.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
355/2018 26.04.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, dotyczącym działań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), po procedurze odwoławczej.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
356/2018 08.05.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 348/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).

pobierz pobierz
357/2018 08.05.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Będzińskiego pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców – przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 2”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-035F/17.

pobierz pobierz
358/2018 24.05.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17, dotyczącym działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1 )

uchwała nie została podjęta
359/2018 24.05.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17, dotyczącym działań z zakresu outplacementu (poddziałanie 7.4.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
360/2018 24.05.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17, dotyczącym kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
361/2018 24.05.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-242/18, dotyczącym aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1)

pobierz pobierz
362/2018 24.05.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18, dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1)

pobierz pobierz
363/2018 24.05.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1)

pobierz pobierz pobierz
364/2018 24.05.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-044H/16-003

pobierz pobierz
365/2018 24.05.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 352/2018 w sprawie zmiany wysokości i terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”

pobierz pobierz
366/2018 04.06.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17, dotyczącym działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1 ).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
367/2018 04.06.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18 (poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
368/2018 04.06.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18 (poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
369/2018 04.06.2018

w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17, dotyczącym działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenianych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
370/2018 04.06.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 363/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz
371/2018 20.06.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
372/2018 20.06.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 363/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz
373/2018 20.06.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Jaworzno pn. „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Grunwaldzka 80 w Jaworznie”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0402/16-003.

pobierz pobierz
374/2018 20.06.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Dąbrowa Górnicza pn. „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-02H6/17-003.

pobierz pobierz
375/2018 20.06.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Wojkowice pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-083B/17-002.

pobierz pobierz
376/2018 28.06.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
377/2018 28.06.2018

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18, dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).

pobierz pobierz
378/2018 28.06.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 363/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz
379/2018 10.07.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17, dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
380/2018 10.07.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.03.01-IZ.01-24-242/18 (poddziałanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
381/2018 10.07.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1).

pobierz pobierz
382/2018 10.07.2018

w sprawie: zawarcia aneksu nr 3 do Porozumienia nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

pobierz pobierz
383/2018 19.07.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17 (poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
384/2018 19.07.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Kroczyce pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F4/17-003.

pobierz pobierz
385/2018 19.07.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Tworóg pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-0798/16-002.

pobierz pobierz pobierz
- 20.07.2018

Stanowisko Zarządu Związku ws. uproszczenia zasad aplikowania o dotacje ze środków UE dla projektów z zakresu modernizacji energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych

pobierz pobierz
386/2018 23.08.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17, dotyczącym tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1 ).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
387/2018 23.08.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-242/18, dotyczącym realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
388/2018 23.08.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17, dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1 ).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
389/2018 23.08.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
390/2018 23.08.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, dotyczącym działań z zakresu efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), po procedurze odwoławczej.

uchwała nie została podjęta
391/2018 23.08.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18 (poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
392/2018 23.08.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18 (poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
393/2018 23.08.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18 (poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
394/2018 23.08.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
395/2018 23.08.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca”, o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-029E/16-007.

pobierz pobierz
396/2018 23.08.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Ciasna pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-07A8/16-004.

pobierz pobierz
397/2018 23.08.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Zawiercie pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-047E/15-008.

pobierz pobierz
398/2018 23.08.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 385/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Tworóg pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska  wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym”.

pobierz pobierz
399/2018 23.08.2018

w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17, dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenianych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
400/2018 18.09.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
401/2018 18.09.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17, dotyczącym kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1) – po autokontroli.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
402/2018 18.09.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz pobierz
403/2018 18.09.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz pobierz
404/2018 18.09.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – runda 2.

pobierz pobierz pobierz
405/2018 18.09.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – oświetlenie.

pobierz pobierz pobierz
406/2018 18.09.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18, dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1).

pobierz pobierz pobierz
407/2018 18.09.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowskie Góry pn. „Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0398/16-004.

pobierz pobierz
408/2018 18.09.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ogrodzieniec pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec” o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-07GC/17-002.

pobierz pobierz
409/2018 18.09.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Lubliniec pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Lubliniec”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0840/17-003.

pobierz pobierz
410/2018 18.09.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 7/2014 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura Związku Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz
411/2018 18.09.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18, dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
412/2018 18.09.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
413/2018 18.09.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jacka pn. „Dom Św. Jacka w Gliwicach - rewitalizacja na potrzeby Lokalnego Centrum Integracji i Usług Społecznych”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0529/17-004.

pobierz pobierz
414/2018 28.09.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu firmy PROMAX Spółka z o.o. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06GB/17-003.

pobierz pobierz
415/2018 12.10.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
416/2018 12.10.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
417/2018 12.10.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-289/18, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1).

pobierz pobierz
418/2018 12.10.2018

w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz pobierz
419/2018 12.10.2018

w sprawie: zmiany uchwały 403/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz
420/2018 12.10.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Bojszowy pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04FB/17-002.

pobierz pobierz
421/2018 12.10.2018

w sprawie: przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku

pobierz pobierz
422/2018 12.10.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18 (poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
423/2018 12.10.2018

w sprawie: zmiany uchwały 405/2018 w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – oświetlenie.

pobierz pobierz
424/2018 20.11.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18, dotyczącym aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (poddziałanie 7.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
425/2018 20.11.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18, dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1).

 

 

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
426/2018 20.11.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
427/2018 20.11.2018

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

pobierz pobierz pobierz
428/2018 20.11.2018

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-283/18, dotyczącym zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1).

uchwała będzie podjęta w trybie głosowania obiegowego
429/2018 20.11.2018

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18, dotyczącym kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1).

pobierz pobierz
430/2018 20.11.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 402/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz
431/2018 20.11.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 403/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz
432/2018 20.11.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 406/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18, dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1).

pobierz pobierz
433/2018 20.11.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Woźniki pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty II Etap - realizacja w sołectwie Ligota Woźnicka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06FH/17-003.

pobierz pobierz
434/2018 20.11.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Bieruń pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Bieruń - Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury Gama”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-040H/16-003.

pobierz pobierz
435/2018 20.11.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 383/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17 (poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
436/2018 20.11.2018

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku. 

pobierz pobierz
437/2018 20.11.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 404/2018 w sprawie: rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – runda 2

pobierz pobierz
438/2018 20.11.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 405/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – oświetlenie.

pobierz pobierz
439/2018 20.11.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Siemianowice Śląskie pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich)”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04C7/17-004.

pobierz pobierz
440/2018 20.11.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-02FE/15-006.

pobierz pobierz
441/2018 03.12.2018

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-283/18, dotyczącym zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1)

pobierz pobierz
442/2018 03.12.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 402/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz
443/2018 03.12.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 403/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz
444/2018 03.12.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 427/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

pobierz pobierz
445/2018 11.12.2018

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym działań z zakresu niskoemisyjnego transportu oraz oświetlenia (poddziałanie 4.5.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
446/2018 11.12.2018

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18 (poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
447/2018 11.12.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
448/2018 11.12.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 402/2018 rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz
449/2018 11.12.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 403/2018 rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz
450/2018 11.12.2018

w sprawie zmiany uchwały nr 418/2018 rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz
451/2018 19.12.2018

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
Dofinansowane przez UE