Produkcja 2 broszur

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na opracowanie graficzne, korektę językową oraz komputerowy skład, łamanie i przygotowanie 2 publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz ich dostawę do siedziby Związku”


Termin składania ofert: 17 maja 2017 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.