Produkcja broszur informacyjnych

Związek Subregionu Centralnego zaprasza do składania ofert na wykonanie korekty językowej tekstu, skład i łamanie oraz wykonanie projektu graficznego dla dwóch broszur informacyjnych oraz ich wydruk i dostawę do siedziby Związku.

Termin składania ofert: 28.10.2015 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.