• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2017

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
162/2017 13.01.2017

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
163/2017 13.01.2017

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
164/2017 13.01.2017

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
165/2017 13.01.2017

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
166/2017 13.01.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 140/2016, w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
167/2017 13.01.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 102/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie za zgodność ze „Strategią ZIT S.C.” w ramach RPO WSL 2014-2020.  

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 213/2017
168/2017 13.01.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
169/2017 13.01.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16 (Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
170/2017 13.01.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 (Poddziałanie 7.4.1 Outplacement).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
171/2017 13.01.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 (Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
172/2017 13.01.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 (Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
- 16.01.2017

Stanowiska Zarządu Związku w sprawie powiązania projektów w ramach poddziałania 8.1.1 (zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat) z programami rewitalizacji.

pobierz pobierz
173/2017 03.02.2017

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16 dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
174/2017 03.02.2017

w sprawie zmiany danych ewidencyjnych w adresie siedziby Związku.

pobierz pobierz
175/2017 03.02.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 164/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
176/2017 03.02.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 140/2016, w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
177/2017 03.02.2017

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
178/2017 24.02.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 165/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
179/2017 24.02.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 140/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
180/2017 24.02.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 127/2016, w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1 typ 1-3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
181/2017 24.02.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16 (Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ 4).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
182/2017 24.02.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 (Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
183/2017 24.02.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16 (Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
184/2017 24.02.2017

w sprawie uchylenia uchwały nr 8/2015 w sprawie przyjęcia kryteriów strategicznej oceny projektów w ramach wiązek zdefiniowanych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego na lata 2014-2020.

pobierz pobierz
185/2017 24.02.2017

w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku.

pobierz pobierz
186/2017 24.02.2017

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dotyczącym promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
187/2017 24.02.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 (Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchylono uchwałą nr 201/2017
188/2017 24.02.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 158/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (poddziałanie 11.4.1), ogłoszonym przez IP WUP w 2016 r.

pobierz pobierz
189/2017 24.03.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 165/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
190/2017 24.03.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 158/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (poddziałanie 11.4.1), ogłoszonym przez IP WUP w 2016 r.

pobierz pobierz
191/2017 24.03.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz pobierz
192/2017 24.03.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16 (poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
193/2017 24.03.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16 (poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego,  wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
194/2017 24.03.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16 (poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ projektu 1-3).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
195/2017 24.03.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
196/2017 24.03.2017

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
197/2017 24.03.2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2016 r.

pobierz pobierz
198/2017 24.03.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 5/2015 w sprawie przyjęcia podziału funkcji i procedur Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
199/2017 24.03.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
200/2017 24.03.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1). 

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
201/2017 24.03.2017

w sprawie uchylenia uchwały nr 187/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 (Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield).

pobierz pobierz
202/2017 24.03.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16 dotyczącym ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1). 

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
203/2017 24.03.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
204/2017 24.03.2017

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16 dotyczącym ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
205/2017 24.03.2017

w sprawie w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
206/2017 25.04.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 163/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
207/2017 28.04.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 dotyczącym działań z zakresu outplacementu (poddziałanie 7.4.1). 

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
208/2017 28.04.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 dotyczącym wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa (poddziałanie 8.2.1). 

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
209/2017 28.04.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 191/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
210/2017 28.04.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
211/2017 28.04.2017

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 162/2017, uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
212/2017 28.04.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 (poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
213/2017 28.04.2017

w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania ekspertów IP ZIT do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz pobierz
214/2017 28.04.2017

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Konsultacyjnej ds. ZIT w 2016 r.

pobierz pobierz
215/2017 28.04.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
216/2017 28.04.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 165/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
217/2017 28.04.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15, dotyczącym działań z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

 

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
218/2017 28.04.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16, dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
219/2017 28.04.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 163/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
- 28.04.2017

Stanowisko Zarządu Związku w sprawie zmiany zapisów RPO WSL 2014-2020 w zakresie poddziałania 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield.

pobierz pobierz
- 28.04.2017

Stanowisko Zarządu Związku w sprawie zwiększenia potencjału realizacji wskaźników produktu i rezultatu w projektach ZIT z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej, finansowanych ze środków EFS.

pobierz pobierz
220/2017 19.05.2017

w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Porozumienia nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

pobierz pobierz
221/2017 26.05.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 dotyczącym działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
222/2017 26.05.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16 (poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchylono uchwałą nr 241/2017
223/2017 26.05.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 (poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
224/2017 26.05.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 (poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
225/2017 26.05.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 (poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchylono uchwałą nr 243/2017
226/2017 26.05.2017

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
227/2017 26.05.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 165/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
228/2017 26.05.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15, dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
229/2017 26.05.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
- 26.05.2017

Stanowisko Zarządu Związku ws. planowanego wprowadzenia ograniczeń w zakresie zakupu taboru dla publicznego transportu zbiorowego w ramach RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
230/2017 13.06.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16, dotyczącym działań z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
231/2017 13.06.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze 11.02.01-IZ.01-24-131/16, dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
232/2017 13.06.2017

w sprawie zmiany terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 275/2017
233/2017 13.06.2017

w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 po procedurze odwoławczej, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
234/2017 13.06.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 po procedurze odwoławczej, dotyczącym działań z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
235/2017 13.07.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16, dotyczącym działań z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ projektów 1-3).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
236/2017 13.07.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16, dotyczącym działań z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ projektów 4).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
237/2017 13.07.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16, dotyczącym działań z zakresu rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
238/2017 13.07.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, dotyczącym działań z zakresu kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
239/2017 13.07.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17 dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1), ogłoszonym przez IP WUP RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
240/2017 13.07.2017

w sprawie w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16, dotyczącym działań z zakresu rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
241/2017 13.07.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16 (poddziałanie 4.1.1 – Odnawialne źródła energii).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
242/2017 13.07.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 (poddziałanie 10.3.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
243/2017 13.07.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 (poddziałanie 12.2.1 - Infrastruktura kształcenia zawodowego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
244/2017 13.07.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
245/2017 13.07.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

pobierz pobierz
246/2017 28.08.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
247/2017 28.08.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17 dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
248/2017 28.08.2017

w sprawie w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17 dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz pobierz
249/2017 28.08.2017

w sprawie w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz Do dnia 20.09.2017 r. publikowana była niewłaściwa treść uchwały nr 249/2017. W najbliższych dniach zostanie opublikowana właściwa treść. pobierz
250/2017 28.08.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 213/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania ekspertów IP ZIT do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
251/2017 28.08.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 243/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 (poddziałanie 12.2.1 - Infrastruktura kształcenia zawodowego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
252/2017 28.08.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17 (poddziałanie 7.1.1. - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
253/2017 28.08.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16, dotyczącym działań z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1) - po procedurze odwoławczej.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
- 28.08.2017

Stanowisko Zarządu Związku w sprawie potrzeby zwiększenia efektywności naborów projektów ZIT, dla których Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

pobierz pobierz
254/2017 29.09.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
255/2017 29.09.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16 (poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
256/2017 29.09.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 (poddziałanie 12.1.1 – Infrastruktura wychowania przedszkolnego), po procedurze odwoławczej.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
257/2017 29.09.2017

zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
258/2017 29.09.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siewierz pn. „Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0387/16-003.

pobierz pobierz
259/2017 29.09.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ projektów od 1 do 3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz pobierz
260/2017 29.09.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1, typ projektów 2), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz pobierz
261/2017 29.09.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17, dotyczącym zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
262/2017 29.09.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17, dotyczącym realizacji aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
263/2017 29.09.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz pobierz
264/2017 29.09.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 249/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
265/2017 29.09.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 213/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania ekspertów IP ZIT do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
266/2017 29.09.2017

w sprawie uchylenia uchwały nr 48/2016 w sprawie zasad udzielania zamówień przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

pobierz pobierz
267/2017 29.09.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17, dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
- 29.09.2017

Stanowisko w sprawie zmiany podejścia w zakresie dotychczasowych zasad podpisywania umów z beneficjentami oraz trybu udzielania płatności zaliczkowych w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

pobierz pobierz
- 29.09.2017

Stanowisko w sprawie sprawie wydłużenia naboru projektów ZIT w poddziałaniu 10.3.1 (rewitalizacja obszarów zdegradowanych), ogłoszonego w 2017 roku.

 

pobierz pobierz
268/2017 29.09.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 248/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17 dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
269/2017 20.10.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr.: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16, dotyczącym działań z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
270/2017 20.10.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17 (poddziałanie 11.1.1 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
271/2017 20.10.2017

w sprawie zmiany uchwały 259/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ projektów od 1 do 3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
272/2017 20.10.2017

w sprawie zmiany uchwały 260/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1, typ projektów 2), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
273/2017 20.10.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17 dotyczącym promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1), ogłoszonym przez IP WUP RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
274/2017 20.10.2017

w sprawie zmiany uchwały 263/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
275/2017 20.10.2017

w sprawie zmiany terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 291/2017
276/2017 20.10.2017

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
277/2017 20.10.2017

w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku. 

pobierz pobierz
278/2017 20.10.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

pobierz pobierz pobierz
279/2017 20.10.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 249/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
280/2017 10.11.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 278/2017 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

pobierz pobierz
281/2017 22.11.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17 (poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
282/2017 22.11.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17 (poddziałanie 8.1.1 – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
283/2017 22.11.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17 (poddziałanie 8.3.1 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
284/2017 22.11.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 (poddziałanie 11.2.1 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
285/2017 22.11.2017

w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, dotyczącym działań z zakresu kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1) - po procedurze odwoławczej.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
286/2017 22.11.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16,  dotyczącym działań z zakresu infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1) - po procedurze odwoławczej.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
287/2017 22.11.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16, dotyczącym działań z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
288/2017 22.11.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
289/2017 22.11.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pszczyna pn. „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 1 w Pszczynie”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03GG/16-003.

pobierz pobierz
290/2017 22.11.2017

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 263/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
291/2017 22.11.2017

w sprawie zmiany terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 352/2018
292/2017 22.11.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17 (poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
293/2017 22.11.2017

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16, dotyczącym działań z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
294/2017 22.11.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
295/2017 22.11.2017

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
296/2017 21.12.2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, dotyczącym działań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1).

uchwała nie podjęta
297/2017 21.12.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17 (poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
298/2017 21.12.2017

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 (poddziałanie 5.2.1 – Gospodarka odpadami ZIT).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
299/2017 21.12.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza Ap. pn. „Utworzenie centrum usług społecznych pn. „Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”,o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-0478/15-004.

pobierz pobierz
300/2017 21.12.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Jaworzno pn. „Wesołe przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-07F9/16-004.

pobierz pobierz
301/2017 21.12.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Gliwickiego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-0450/16-005.

pobierz pobierz
302/2017 21.12.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Gliwickiego pn. „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-044E/16-003

pobierz pobierz
303/2017 21.12.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
304/2017 21.12.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz pobierz
305/2017 21.12.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
306/2017 21.12.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17, dotyczącym działań z zakresu outplacementu (poddziałanie 7.4.1), ogłoszonym przez IP WUP RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
307/2017 21.12.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17, dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
308/2017 21.12.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17, dotyczącym kształcenie ustawicznego (poddziałanie 11.4.1), ogłoszonym przez IP WUP RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
309/2017 21.12.2017

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17, dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
310/2017 21.12.2017

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 263/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.

pobierz pobierz
311/2017 21.12.2017

w sprawie zmiany uchwały nr 282/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17 (poddziałanie 8.1.1 – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
Dofinansowane przez UE