Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na opracowanie graficzne i  przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci elektronicznej i drukowanej oraz ich dostawę do siedziby Związku

 

Termin złożenia oferty: 4 grudnia 2017 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.