Świadczenie usług noclegowych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na Świadczenie usług noclegowych, najmu powierzchni szkoleniowej oraz gastronomiczno-restauracyjnych na potrzeby organizacji konferencji w terminie 28-30.11.2018 r. (kod CPV 55120000-7 usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,  55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe, kod CPV 55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

 

Termin składania ofert: 27 lipca 2018 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.