Strategia ZIT

Konsultacje społeczne „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” odbywały się w terminie od 17 lipca 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. Sprawozdanie z ich przebiegu zostało opublikowanie na stronie internetowej Subregionu Centralnego w dniu 19 września 2014 r.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.