rok 2019

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2019 30.04.2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku

pobierz pobierz
2/2019 30.04.2019

w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2018 rok

pobierz pobierz
3/2019 30.04.2019

w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2018 rok

pobierz pobierz