Broszura ZIT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne, korektę językową oraz komputerowy skład, łamanie i przygotowanie 1 publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz jej dostawę do siedziby Związku

 

Termin składania ofert: 24.04.2019 r. do godziny 12:00

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.