Struktura organizacyjna

Władze Związku

I. Walne Zebranie Członków
II. Zarząd Związku
III. Komisja Rewizyjna

W skład struktury organizacyjnej Związku wchodzi także Biuro Związku, które koordynuje całość prac Związku.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.