Przeprowadzenie akredytowanych warsztatów

 

Związek Subregionu Centralnego zaprasza do składania ofert na
przeprowadzenie akredytowanych warsztatów z zakresu Prince 2 Foundation i Prince 2 Practitioner
wraz z przeprowadzeniem egzaminów certyfikujących.

 

Termin składania ofert: 02 maja 2016 r.

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami, Informujemy również, iż zamówienie będzie realizowane
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.