• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2018

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
61/2018 22.01.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu organizacyjnym nr 16/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dna 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
62/2018 24.01.2018

w sprawie celów i zadań Biura Związku na 2018 r.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 75/2019
63/2018 12.03.2018

w sprawie: zmiany zarządzenia organizacyjnego Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 33/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
64/2018 12.03.2018

w sprawie: uchylenia zarządzenia organizacyjnego nr 28/2016 w sprawie wprowadzenia Metodologii procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
65/2018 12.03.2018

w sprawie: zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 36/2016 w sprawie zasad przyznawania nagród specjalnych pracownikom Biura za prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz za pracę w Komisjach Oceny Projektów

pobierz pobierz
66/2018 17.04.2018

w sprawie: zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 62/2018 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie celów i zadań Biura Związku na 2018 r.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 75/2019
67/2018 10.05.2018

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Biurze Związku Subregionu Centralnego

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 104/2022
68/2018 25.05.2018

w sprawie: wdrożenia Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w Gliwicach – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 86/2020
69/2018 10.07.2018

w sprawie: podziału obowiązków pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w zakresie administrowania stroną internetową Związku.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 77/2019
70/2018 02.10.2018

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu organizacyjnym nr 16/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
71/2018 15.10.2018

w sprawie: sporządzenia wykazu stanowisk wrażliwych dla Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jako pełniącego funkcję IP ZIT RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
72_2018 15.10.2018

w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

dokument nie może być publikowany z uwagi na odrębne przepisy uchylono zarządzeniem nr 87/2020
73/2018 29.10.2018

w sprawie: zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 19/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wypłacania świadczeń urlopowych dla pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
74/2018 28.12.2018

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Związku

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE