Usługi restauracyjne oraz najem sal szkoleniowych

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą
„Świadczenie usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz najem powierzchni  szkoleniowej
na potrzeby organizacji  dwóch trzydniowych  warsztatów
w terminie 15-17.06.2016 r. oraz 07-09.09.2016 r.”

 

Termin składania ofert: 23 maja 2016 r.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.