rok 2016

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2016 06.10.2016

w sprawie przyjęcia Planu działania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT na 2016 r. 

pobierz pobierz
2/2016 29.11.2016

w sprawie aktualizacji uchwały nr 1/2016 Rady Konsultacyjnej ds. ZIT z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu działania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT na 2016 r. 

pobierz pobierz