• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2016

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
45/2016 07.01.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywności energetyczneji odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz pobierz
46/2016 07.01.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 42/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
47/2016 07.01.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchylono uchwałą nr 66/2016
48/2016 07.01.2016

w sprawie zasad udzielania zamówień przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 266/2017
49/2016 07.01.2016

w sprawie trybu identyfikacji projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT oraz konsekwencji z tytułu odstąpienia od zgłoszenia wniosku o dofinansowanie.

pobierz pobierz
50/2016 07.01.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 27/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku,planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
51/2016 07.01.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 26/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planownanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ 1-3), planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
52/2016 07.01.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz -
- 13.01.2016

stanowisko Zarządu Związku w sprawie negatywnego zaopiniowania kryterium oceny merytorycznej EFRR pn. „Wpływ projektu na zwiększenie zasady dodatkowości”.

pobierz pobierz -
- 13.01.2016

stanowisko Zarządu Związku w sprawie instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR.

pobierz pobierz -
53/2016 22.01.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz -
54/2016 22.01.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 42/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
55/2016 22.01.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchylono uchwałą nr 64/2016
56/2016 02.02.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiegoz dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz -
57/2016 02.02.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
58/2016 02.02.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
59/2016 02.02.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 25/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2015 r., w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącymprojektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
60/2016 02.02.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 45/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
61/2016 02.02.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 26/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ 1-3), planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
62/2016 02.02.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 27/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
63/2016 02.02.2016

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do dokonywania czynności związanych przetwarzaniem danych osobowych.

pobierz pobierz -
64/2016 02.02.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
65/2016 12.02.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
66/2016 12.02.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze 10.02.01-IZ.01-24-016/15.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
67/2016 01.03.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiegoz dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz -
68/2016 01.03.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 42/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu upowszechnienia wysokiej jakościedukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
69/2016 01.03.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 45/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródełenergii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
70/2016 01.03.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 26/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ 1-3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
71/2016 01.03.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 27/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
72/2016 01.03.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz -
73/2016 01.03.2016

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz -
74/2016 01.03.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.01.01.IZ.01-24-035/15

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
75/2016 01.03.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 25/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2015 r., w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
76/2016 23.03.2016

w sprawie zmiany uchwały 45/2016 w sprawie zgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektówz zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
77/2016 23.03.2016

w sprawie zmiany uchwały 27/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych dozgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektówz zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020w 2015 r.

pobierz pobierz -
78/2016 23.03.2016

w sprawie zmiany uchwały 58/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz -
79/2016 12.04.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiegoz dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz -
80/2016 12.04.2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania IP ZIT z realizacji zadań ZIT za 2015 r.

pobierz pobierz -
81/2016 12.04.2016

w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.

pobierz pobierz -
82/2016 20.04.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
83/2016 28.04.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01.24-049/16

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
84/2016 10.05.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz -
85/2016 10.05.2016

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 104/2016
86/2016 10.05.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15, dotyczącym projektów z zakresu tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
87/2016 10.05.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
88/2016 10.05.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15, dotyczącym projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
89/2016 10.05.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 dotyczącym projektów z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji (poddziałanie 11.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
90/2016 30.05.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dotyczącym projektów z zakresu Infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
91/2016 30.05.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiegoz dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnychpoddziałań RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz -
92/2016 30.05.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 87/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych(poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz -
93/2016 06.06.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchwała podjęta w trybie obiegowym
94/2016 06.06.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchwała podjęta w trybie obiegowym
95/2016 06.06.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy uchwała podjęta w trybie obiegowym
96/2016 30.05.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
97/2016 27.06.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowaniaw naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 dotyczącym projektów z zakresu rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
98/2016 27.06.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 87/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz -
99/2016 27.06.2016
w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
pobierz pobierz pobierz
100/2016 27.06.2016
w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji w naborze dotyczącym projektów z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
pobierz pobierz pobierz
101/2016 27.06.2016
w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji w naborze dotyczącym projektów z zakresu gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
pobierz pobierz pobierz
102/2016 27.06.2016

w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie za zgodność ze „Strategią ZIT S.C.” w ramach RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 213/2017
103/2016 27.06.2016

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT i zwołania jej pierwszego posiedzenia.

pobierz pobierz pobierz
104/2016 27.06.2016

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 133/2016
105/2016 27.06.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz -
- 13.07.2016

stanowisko Zarządu Związkuw sprawie zapisów SZOOP RPO WSL 2014-2020 dotyczących poddziałaniu 3.1.1 (tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield)

pobierz pobierz -
106/2016 13.07.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 99/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz -
107/2016 13.07.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 100/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów SubregionuCentralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz -
108/2016 26.07.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 99/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
109/2016 26.07.2016
w sprawie zmiany uchwały nr 100/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
pobierz pobierz
110/2016 26.07.2016
w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
pobierz pobierz -
111/2016 02.08.2016
w sprawie zmiany uchwały nr 101/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
pobierz pobierz
112/2016 02.08.2016
w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
pobierz pobierz pobierz
113/2016 02.08.2016
w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
pobierz pobierz pobierz
114/2016 02.08.2016
w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
pobierz pobierz pobierz
115/2016 02.08.2016
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16.
uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
116/2016 02.08.2016
w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 dotyczącym projektów z zakresu wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1).
pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
- 04.08.2016
Stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego w sprawie możliwości publikacji cząstkowych list projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.5.1, typ projektów 1-3 (niskoemisyjny transport miejski).
pobierz pobierz
- 04.08.2016
Stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego w sprawie zmiany wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla projektów z zakresu usług społecznych i zdrowotnych.
pobierz pobierz
117/2016 23.08.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 101/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu gospodarki odpadami (poddziałania 5.2.1, ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
118/2016 23.08.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
119/2016 23.08.2016

w sprawie zmiany uchwaly nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
120/2016 09.09.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15 dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ 1-3).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
121/2016 09.09.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 113/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
122/2016 09.09.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 114/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
123/2016 09.09.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
124/2016 09.09.2016

w sprawie konsekwencji z tytułu odstąpienia od złożenia projektów w zamkniętych naborach z zakresu edukacji przedszkolnej, infrastruktury wychowania przedszkolnej oraz edukacji zawodowej (poddziałania 11.1.1, 12.1.1. oraz 11.2.1).

pobierz pobierz
- 09.09.2016

Stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego ws.w sprawie renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, dotyczących możliwości finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych.

pobierz pobierz
125/2016 27.09.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 114/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
126/2016 07.10.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16 dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego  (poddziałanie 12.2.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
127/2016 07.10.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1 typ 1-3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
128/2016 07.10.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
129/2016 07.10.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
130/2016 07.10.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym outplacementu (poddziałanie 7.4.1), ogłoszonym przez IP WUP w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
131/2016 07.10.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
132/2016 07.10.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 112/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
133/2016 07.10.2016

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 276/2017
134/2016 28.10.2016

w sprawie zmianyuchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
135/2016 28.10.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 113/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
136/2016 28.10.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 112/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
137/2016 28.10.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 129/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
138/2016 08.11.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 dotyczącym zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
139/2016 08.11.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
140/2016 08.11.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
141/2016 08.11.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 (Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
142/2016 08.11.2016

w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku. 

pobierz pobierz
143/2016 08.11.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 103/2016 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT i zwołania jej pierwszego posiedzenia

pobierz pobierz
144/2016 08.11.2016

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania rekomendacji przez Zarząd Związku Subregionu Centralnego dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT.

uchwała nie podjęta
145/2016 08.11.2016

w sprawie zmiany uchwały 128/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
146/2016 08.11.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
147/2016 24.11.2016

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania rekomendacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT.

pobierz pobierz
148/2016 24.11.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
149/2016 24.11.2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15 dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
150/2016 24.11.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 130/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym outplacementu (poddziałanie 7.4.1), ogłoszonym przez IP WUP w 2016 r.

pobierz pobierz
151/2016 24.11.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 131/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
152/2016 24.11.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 (Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
154/2016 24.11.2016

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1) oraz zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
153/2016 24.11.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 (Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego), po procedurze odwoławczej.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
155/2016 09.12.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
156/2016 09.12.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 226/2017
157/2016 09.12.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym upowszechnienia edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
158/2016 09.12.2016

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (poddziałanie 11.4.1), ogłoszonym przez IP WUP w 2016 r.

pobierz pobierz pobierz
159/2016 09.12.2016

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 127/2016, w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ 1-3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
160/2016 09.12.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
161/2016 09.12.2016

w sprawie zmiany uchwały 128/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE