Druk i dostawa papieru firmowego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

"Druk i dostawa papieru firmowego"

 

Termin składania ofert: 29.09.2016 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.