Druk i dostawa broszury

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na druk i dostawę broszury do siedziby Związku.

 

Termin składania ofert: 9.11.2017 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.