Kartka okolicznościowa oraz papier firmowy

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na opracowanie graficzne i  przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci elektronicznej i drukowanej oraz ich dostawę do siedziby Związku (kod CPV 79822500-7 usługi projektów graficznych,  79823000-9 usługi drukowania i dostawy)

 

Termin składania ofert: 22.11.2018 r. 

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.