• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2015

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
8/2015 13.03.2015

zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 16/2015
9/2015 16.03.2015

zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem.

pobierz pobierz pobierz
10/2015 16.03.2015

zarządzenie w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w Biurze Związku 

dokument nie może być publikowany z uwagi na odrębne przepisy uchylono zarządzeniem nr 42/2016
11/2015 17.03.2015

zarządzenie w sprawie celów i zadań Biura Związku na 2015 rok.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 27/2016
12/2015 24.04.2015

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz pobierz
13/2015 24.04.2015

w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
14/2015 30.04.2015

w sprawie systemu oceniania pracowników Biura Związku.

pobierz pobierz pobierz
15/2015 15.05.2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania pracowników Biura Związku w czasie kontroli zewnętrznych i audytów.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 29/2016
16/2015 28.05.2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz pobierz
17/2015 28.05.2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 12/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
18/2015 15.06.2015

w sprawie wprowadzenia Zasad refundacji szkieł korekcyjnych dla pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
19/2015 18.06.2015

w sprawie zasad wypłacania świadczeń urlopowych dla pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz pobierz
20/2015 11.08.2015

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego za 15 sierpnia 2015 r.

pobierz pobierz
21/2015 02.09.2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 11/2015 z dnia 17 marca 2015 r. odnośnie celów i zadań Biura Związku na 2015 r.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 27/2016
22/2015 18.09.2015

w sprawie zasad podnoszenia kompetencji pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz udzielania pomocy pracownikom Biura Związku podnoszącym kwalifikacje w ramach szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów językowych.

pobierz pobierz pobierz
23/2015 06.10.2015

w sprawie zmiany w zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 22/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad podnoszenia kompetencji pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz udzielania pomocy pracownikom Biura Związku podnoszącym kwalifikacje w ramach szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów językowych.

pobierz pobierz
24/2015 14.12.2015

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego za 26 grudnia 2015 r.

pobierz pobierz
25/2015 30.12.2015

w sprawie podziału obowiązków pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w zakresie administrowania stroną internetową Związku.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 44/2016
26/2015 30.12.2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków trwałych Związku.

pobierz pobierz
Logotyp Fundusze Europejskie dla Śląskiego Logotyp Unia Europejska