rok 2018

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
5/2018 31.01.2018

w sprawie przyjęcia Planu działania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT na I półrocze 2018 r. 

pobierz pobierz
6/2018 22.03.2018

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Konsultacyjnej ds. ZIT w 2017 r.

pobierz pobierz