Materiały szkoleniowe

 

Związek Subregionu Centralnego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie materiałów szkoleniowych w 2016 r. oraz ich dostawę do siedziby Związku.

 

Termin składania ofert: 26.01.2016 r.

 

Informujemy również, iż w zapytaniu ofertowym nastąpiła omyłka pisarska w tabeli pkt 1.2 Notes A4 w kratkę. W szczegółach dot. znakowania powinno być:
- logotypy POPT oraz UE
- logo Związku Subregionu Centralnego
Logotypy powinny się znaleźć w grafice zarówno na okładce jak i na każdej stronie środka notesu.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.