• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2021

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
93/2021 15.02.2021

w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2021 rok

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 102/2022
94/2021 29.01.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 22/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad podnoszenia kompetencji pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz udzielania pomocy pracownikom Biura Związku podnoszącym kwalifikacje w ramach szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów językowych

pobierz pobierz
95/2021 09.03.2021

w sprawie: podziału obowiązków pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w zakresie administrowania stroną internetową Związku

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 103/2022
96/2021 28.04.2021

w sprawie: wprowadzenie dnia wolnego za 1 maja 2021 roku

pobierz pobierz
97/2021 20.10.2021

w sprawie: powołania Komisji Oceniającej Próbki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentu diagnostycznego pn. Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z wypracowaniem wniosków”.

pobierz pobierz
98/2021 20.10.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 36/2016 w sprawie zasad przyznawania nagród specjalnych pracownikom Biura za prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz za pracę w Komisjach Oceny Projektów

pobierz pobierz
99/100 01.12.2021

w sprawie: wprowadzenia dnia wolnego za 25 grudnia 2021 roku

pobierz pobierz
100/2021 01.12.2021

w sprawie: wprowadzenia dnia wolnego za 1 stycznia 2022 roku

pobierz pobierz
101/2021 23.12.2021

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Związku

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE