• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2019

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
8/2019 31.05.2019

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

pobierz pobierz
9/2019 31.05.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok

pobierz pobierz
10/2019 31.05.2019

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2018 roku

pobierz pobierz
11/2019 31.05.2019

w sprawie przekazania Zarządowi Województwa Śląskiego przez Zarząd Związku stanowiska w sprawie realizacji przez Związek zadań wynikających z roli Instytucji Pośredniczącej i wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027

pobierz pobierz
12/2019 12.11.2019

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

pobierz pobierz
13/2019 12.11.2019

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2020 rok

pobierz pobierz
14/2019 12.11.2019

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2020 rok

pobierz pobierz
15/2019 12.11.2019

w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
Logotyp Fundusze Europejskie dla Śląskiego Logotyp Unia Europejska