rok 2017

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
27/2017 25.04.2017

w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzebę realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

pobierz pobierz
28/2017 13.06.2017

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

pobierz pobierz
29/2017 13.06.2017

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok

pobierz pobierz
30/2017 13.06.2017

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2016 roku.

pobierz pobierz
31/2017 22.11.2017

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

pobierz pobierz
32/2017 22.11.2017

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2018 rok.

pobierz pobierz
33/2017 22.11.2017

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2018 rok.

pobierz pobierz