Projekty Biura Związku

 

Rejestr umów na realizację projektów ze środków publicznych zawartych przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Rok 2014

Umowa z 7 października 2014 r. o numerze DPT/BDG-II/POPT/138/14 zawarta z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu nr 2/ZIT/2014 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Kwota dofinansowania - 215 853,80 zł.

 

Rok 2015

Umowa z 13 października 2015 r. o numerze DPT/BDG-II/POPT/99/15 zawarta z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu nr 1/ZIT/2015 dotyczącego finansowania kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialone, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wraz z aneksami.
Okres realizacji projektu: 2015-2019
Kwota dofinansowania - 10 023 867,84 zł.

 

Rok 2020

Umowa z 13 maja 2020 r. o numerze DPT/BDG-II/POPT/33/20 zawarta z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej  na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wraz z aneksem.
Okres realizacji projektu: 2020-2022
Kwota dofinansowania – 2 028 005,75 zł.

 

Rok 2022

Umowa  z  16.05.2022 r. o numerze CUR WSL-1705/RP/22 zawarta z Województwem Śląskim na podstawie art. II 2.1 pkt c) Umowy z Komisją Europejską zawartej  w dniu 14 grudnia 2021 r. na realizację projektu zintegrowanego pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego dotycząca partnerskiej realizacji projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY).

Okres realizacji projektu: 2022-2027
Kwota dofinansowania – 291 694,00 euro.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.