• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2017

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
49/2017 09.01.2017

w sprawie wdrożenia Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w Gliwicach - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 68/2018
50/2017 09.01.2017

w sprawie wdrożenia Zasad realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez IZ RPO WSL i IP RPO WSL - Wojewódzki Urząd Pracy oraz IP ZIT/RIT RPO WSL

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 55/2017
51/2017 20.01.2017

w sprawie celów i zadań Biura Związku na 2017 r.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 62/2018
52/2017 07.02.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu organizacyjnym nr 32/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

dokument nie może być publikowany z uwagi na odrębne przepisy uchylono zarządzeniem nr 72/2018
53/2017 08.02.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu organizacyjnym nr 16/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
54/2017 01.08.2017

w sprawie zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 22/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad podnoszenia kompetencji pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz udzielania  pomocy pracownikom Biura Związku podnoszącym kwalifikacje w ramach szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów językowych.

pobierz pobierz
55_2017 01.08.2017

w sprawie przyjęcia do stosowania "Zasad realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez IZ RPO WSL i IP RPO WSL - Wojewódzki Urząd Pracy oraz IP ZIT/RIT RPO WSL"

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 68/2018
56/2017 23.10.2017

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego za 11 listopada 2017 roku

pobierz pobierz
57/2017 29.11.2017

w sprawie sporządzenia wykazu stanowisk wrażliwych dla Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jako pełniącego funkcję IP ZIT PRO WSL 2014-2020

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 71/2018
58/2017 29.11.2017

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 33/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
59/2017 20.12.2017

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego za 6 stycznia 2018 r.

pobierz pobierz
60/2017 22.12.2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Związku

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE