Aktualności

Zebranie Zarządu Związku

Grudniowe Zebranie Zarządu Związku obyło się w Centrum Przesiadkowym w Gliwicach - jednym z największych projektów zrealizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

czytaj więcej

Warsztaty dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Wraz z Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolią prowadzimy w tym tygodniu warsztaty dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Warsztaty kończą prace nad przygotowywanym dokumentem, który w I kwartale 2023 r. trafi do konsultacji.

czytaj więcej

Nabory wniosków w ramach KPO

Nabory wniosków w ramach KPO z których mogą skorzystać JST (gminy, związki gmin)

czytaj więcej

Ruszyły zapisy na cykl webinarów w ramach projektu "Śląskie Programy Rewitalizacji - Szkolenia"

Webinary współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Informacja ws. częściowego zawieszenia stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w 2023 roku.

Informujemy, iż 25 listopada 2022 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, podpisała Informację o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Wydłużenie okresu częściowego zawieszenia wytycznych związane jest z sytuacją społeczno-gospodarczą będącą efektem pandemii oraz wojny w Ukrainie a także z konieczności sprawnego dokończenia projektów realizowanych w oparciu o częściowo zawieszone wytyczne.

czytaj więcej

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej