Aktualności

news

Zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków Związku

W dniu dzisiejszym odbyło się Zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków Związku.

 

Walne Zebranie Członków Związku poprowadził Prezydent Katowic, Pan Marcin Krupa – Przewodniczący Walnego Zebrania.

 

Na Walnym Zebraniu obecni byli :

  • Pani Stefania Koczar- Sikora, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
  • Pani Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
  • Pan Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Pani Stefania Koczar- Sikora oraz Pani Małgorzata Noga przedstawiły informacje na temat programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 po negocjacjach z Komisją Europejską oraz planowanego harmonogramu naboru wniosków w 2023 roku.

 

Podczas Walnego Zebrania stwierdzono wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Związku - Pani Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska, wskutek śmierci.

 

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Związku, w drodze głosowania tajnego wybrano nowego Członka Zarządu Związku - Pana Michała Pierończyka – Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Uchwały dostępne będą na stronie www.subregioncentralny.pl w zakładce BIP.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w Zebraniach – i do zobaczenia na kolejnych! 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej