Aktualności

news

Zebranie Zarządu Związku

Dzisiaj spotkaliśmy się na powakacyjnym Zebraniu Zarządu Związku.

 

Podczas Zebrania:

  • podjęto uchwałę w sprawie zmiany listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
  • przyjęto stanowisko w sprawie zwiększenia alokacji ZIT Subregionu Centralnego w ramach działania 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

 

Uchwała oraz stanowisko dostępne będą na stronie www.subregioncentralny.pl w zakładce BIP.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej