Aktualności

news

Zebranie Zarządu Związku

Podczas dzisiejszego Zebrania Zarządu Związku przyjęto m.in. projekty uchwał na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczące przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. oraz listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT.

 

Strategia jest narzędziem służącym do podnoszenia jakości życia mieszkańców Subregionu Centralnego w sposób zintegrowany.

 

Dokument zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków Związku.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej