• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Zarząd Związku i Walne Zebranie Członków Związku

Kończymy perspektywę 2014-2020. W ramach instrumentu jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), wykorzystaliśmy 3,42 mld zł. Środki przeznaczone były na realizację projektów w obszarach tj.:

 • zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”,
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,
 • poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
 • wzrost atrakcyjności transportu publicznego,
 • zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów,
 • rozbudowa systemu oczyszczania ścieków,
 • ochrona zasobów naturalnych,
 • poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na obszarach rewitalizowanych,
 • zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

 

Ruszamy z perspektywą 2021-2027! Obecna perspektywa UE startuje z ponad dwuletnim opóźnieniem.

 

Wczoraj, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisano porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

 

Do gmin zrzeszonych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego trafi ponad 2,4 mld zł.

 

Podczas wczorajszego posiedzenia Walnego Zebrania Członków Związku przyjęto Strategię Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. oraz listę projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT!

 

Strategia jest przewodnikiem po wyzwaniach stojących przed naszym regionem, przechodząc płynnie od diagnozy zidentyfikowanych problemów, po określenie priorytetów, kierunków oraz celów działań. To narzędzie służące do podnoszenia jakości życia mieszkańców Subregionu Centralnego w sposób zintegrowany.

 

Strategia była szeroko konsultowana m.in. z władzami samorządowymi, grupą roboczą, przedstawicielami nauki, biznesu, NGO, mieszkańcami.

 

Dokument dostępny jest na stronie www.subregioncentralny.pl 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej