Aktualności

news

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego 14 czerwca 2022 r.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Związku, które odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej 2, znajdującej się na poziomie 1 na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 10.

 

Porządek Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie czy liczba obecnych członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały nr 37/2022 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja na temat aktualnego stanu prac w zakresie programowania pespektywy finansowej 2021-2027 – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020.
 6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku – Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie sprawozdania finansowego Związku za rok 2021, a także przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały nr 38/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały nr 39/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2021 roku.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej