Aktualności

news

Zaproszenie na prezentację wyników badania.

Szanowni Państwo,

 

W imieniu p. Roberta Dzierzgwy, Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przekazujemy zaproszenie na prezentację wyników badania dotyczącego inwestycji zrealizowanych, realizowanych i planowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) z obszaru tzw. zielonej transformacji miast.

 

Spotkanie odbędzie się 19 października 2022 r. w godz. 12:30 – 14:30 w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej sala 5114 AB.

 

Celem głównym badania było określenie źródeł i warunków finansowania projektów z obszaru tzw. zielonej transformacji miast oraz określenie potrzeb inwestycyjnych JST w tym zakresie.

 

Rezultaty badania będą pomocne w zaprogramowaniu mechanizmów finansowania, w tym instrumentu zwrotnego dedykowanego finansowaniu tego typu inwestycji, w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy, w szczególności przy realizacji projektów hybrydowych.

 

Formularz rejestracyjny na wydarzenie jest dostępny pod adresem: https://www.webankieta.pl/ankieta/818825/prezentacja-wynikow-badania-jst-z-zakresuinwestycji-
z-obszaru-tzw-zielonej-transformacji-miast.html

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej