Aktualności

news

Zapraszamy na szkolenie

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

 

Organizator

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  27 kwietnia 2023 r. (czwartek)
O której: 8:30-14:30
Jak: szkolenie online

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • Charakterystyka obowiązujących przepisów (prawodawstwo polskie i unijne).
 • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów.
 • Znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworząca i nie tworząca spraw.
 • Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi (przykłady, ćwiczenia).
 • Kontrola przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów.
 • Praktyczne wskazówki w sprawie obowiązującej archiwizacji akt dokumentacji unijnej oraz dokumentacji własnej.
 • Elektroniczna archiwizacja dokumentów.
 • Dyskusja i konsultacje.

 

Prowadzący

Adam Parysz - Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO 
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

 

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu. 

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej