Aktualności

news

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych

 

Organizator

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy: 19 maja 2023 r. (piątek)
O której: 8:30-14:30
Jak: szkolenie onine

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • Art. 439 pzp a prawo unijne, co z tego wynika.
 • Jakich umów dotyczy przepis.
 • Co to jest waloryzacja wynagrodzenia, co to jest indeksacja wynagrodzenia.
 • Obowiązkowy zakres postanowień umownych na podstawie art. 439 Pzp.
 • Wybór sposobu zmiany wynagrodzenia – usługi, roboty budowlane.
 • Metody zmiany wynagrodzenia: uproszczona, szczegółowa, koszykowa.
 • Omówienie wybranych wskaźników możliwych do zastosowania w zamówieniach na usługi i roboty budowlane.
 • Zadania Zamawiającego dla przyszłej waloryzacji na etapie przygotowania SWZ: szacowanie zamówienia i opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 • Częstotliwość zmiany wynagrodzenia.
 • Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia.
 • Projektowane postanowienia umów – przykładowe klauzule waloryzacyjne na usługi i roboty budowlane.
 • Waloryzacja wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnej zmiany cen rynkowych spowodowanej wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
 • Rekomendacje Prezesa UZP.
 • Rekomendacje Prokuratorii Generalnej RP.
 • Wytyczne do przeprowadzenia zmiany umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany cen rynkowych spowodowanej wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
 • Projekt Spec ustawy – zmiany przepisów pzp i nowe przepisy w sprawie zmiany wynagrodzenia.
 • Pytania i odpowiedzi.

 

Prowadzący

Andrzej Łukaszewicz - Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zamawiających. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów wykonawców, w tym reprezentację przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracował z Wolters Kluwer Polska SA, aktualnie współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka oraz specjalistycznym dwumiesięcznikiem „Zamawiający”. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane, zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców.

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO 
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.


!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
Kontakt

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej