Aktualności

news

Szkolenie

Zapraszamy na szkolenie online pt. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – wdrożenie zmian i sposób pracy od 10.12.2023r.

 

Organizator:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

 

Termin spotkania:

Kiedy: 06.11.2023 r. oraz 14.11.2023 r.
O której: 8:30 – 14:30
Jak: spotkanie online

 

Tematyka:

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 2. Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
 3. Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 4. Ustawa o doręczeniach elektronicznych

II. Zarządzanie dokumentacją

 1. Definicja dokumentu - dokumentacja elektroniczna i papierowa
 2. Obowiązki aktotwórców w zakresie postępowania z dokumentacją
 3. Współczesne systemy kancelaryjne
 4. System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
 5. Podstawowy system wykonywania czynności kancelaryjnych i wskazywanie wyjątków

 III. Wdrażanie systemu EZD

 1. Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
 2. Wymagania wobec systemów klasy EZD
 3. Rozwój systemu EZD i integracja z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi w Podmiocie

 IV. Obieg dokumentów i czynności kancelaryjne w systemie EZD

 1. Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu w systemie EZD i sposoby ich procedowania
  1. rejestracja wpływów papierowych i elektronicznych (różne kanały)
  2. odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
  3. wprowadzanie metadanych
  4. dekretacja przesyłek w systemie EZD oraz dekretacja zastępcza
  5. tworzenie i prowadzenie składów – chronologicznego i informatycznych nośników danych
 2. Prowadzenie dokumentacji w komórkach organizacyjnych – elektronicznie i tradycyjnie
  1. pojęcie sprawy i dokumentacji nietworzącej akt sprawy
  2. klasyfikacja rzeczowa, teczka rzeczowa i akta sprawy w systemie EZD
 3. Tworzenie pism w systemie EZD, akceptacja wielostopniowa i ostateczna
 4. Wysyłka korespondencji w systemie EZD – tradycyjnie i środkami komunikacji elektronicznej
 5. Doręczenia elektroniczne i problematyka ich obsługi
  1. terminy załatwiania spraw i ich obliczanie
  2. doręczanie wezwań i innych dokumentów wymagających potwierdzenia odbioru
  3. stosowanie pełnomocnictw

 V. Obsługa składów

 1. Organizacja i umiejscowienie składów
 2. Zarządzanie składami – układ dokumentacji w składzie i jej ewidencja
 3. Przekazywanie dokumentacji ze składów do archiwum zakładowego

 VI. Archiwizacja dokumentów w systemie EZD.

 1. Organizacja i zadania archiwum zakładowego w systemie EZD
 2. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego
 3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 4. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

 

Prowadzący:

Roman Stempel - Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

 

Zasady rekrutacji:

 • Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony e-mailem (podanym w formularzu), gdzie prześlemy link umożliwiający udział.
 • Uczestnictwo jest bezpłatne.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, maksymalnie 2 osoby z jednostki.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej